Psycholog Cecylia Korczyńska

O mnie

 

Wykształcenie:

- mgr psychologii, Uniwersytet SWPS w Warszawie

- dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Humanistycznej INTRA

- Certyfikat PARPA Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

- dyplom Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA

 

Pracuję z osobami dorosłymi prowadząc sesje psychoterapii indywidualnej i psychoterapii par, w formie pracy krótko lub długoterminowej. Zajmuję się także konsultacjami psychologicznymi, poradnictwem psychologicznym i interwencją kryzysową. Prowadzę grupy terapeutyczne, warsztaty psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i grupy treningu psychologicznego. 

 

Obszary mojej pracy to: zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia lękowe, adaptacyjne, osobowości, stres, wypalenie zawodowe, kryzys wieku średniego, uzależnienia chemiczne i behawioralne, szeroko pojmowany obszar okołouzależnieniowy (DDA, współuzależnienie), problemy w relacjach z najbliższymi.

 

W mojej pracy korzystam z narzędzi i technik różnych szkół psychoterapeutycznych (praca integracyjna), chociaż najbliższe mi jest podejście humanistyczne, jako wiodące w moim podejściu do Pacjenta  i rozumieniu przeze mnie drugiego człowieka.